Sagsbehandlingstider

Der er nu på erhvers- og byggestyrelsens hjemmeside en liste over tider for sagsbehandling af byggeansøgninger i de forskellige kommuner. Det er både skræmmende og opmuntrende læsning.Det opmuntende er at de kommuner der er gået i gang med digitalisering har korte behandlingstider. Hurra for digitalisering.  Det skræmmende er at jeg har en sag i den kommune med absolut længst behandlingstid. De skulle have et lille spark i røveren. (Efter at de har taget fingeren ud af den).

Se liste:

De Digitiale Dage

En meget kort rapport fra De Digitale Dage på UCN.

Der var nogle spændende præsentationer og oplæg fra studerende såvel som folk der er specialister faget. Det blev bekræftet at BIMkonsulenternes fokus BIM/digitalisering og energirenovering er interessant og har et enormt potentiale.  Kombineret og fornuftigt implementeret kan det spare bygningsindustrien og samfundet milliarder.

Studerende på bygningsfaglige uddannelser i Nordjylland gennemførte i teams, som samarbejde mellem rådgivere og udførende, to forskellige byggesager. Det var live. Og det var spændende at følge og tale med de forskellige studerende om deres respektive opgaver og udfordringer i processen. Desværre blev jeg nødt til at gå før rejsegildet.

Som repræsentant for BIMkonsulenterne blev jeg interviewet af nogle studerende fra Bygningsinformatik om mine/vores erfaringer fra konkrete sager og forventninger til vores rolle som rådgivere og konsulenter med fokus på digitalisering. Jeg glæder mig til at læse rapporten og håber at jeg kunne bidrage med nogle fornuftige formuleringer.

Hvis det skulle have interesse kan man læse og se mere her.

De Digitale Dage på UCN

Stefan Brorsen og førende internationale forskere klar til digitale dage i Aalborg.

Jeg glæder mig til at deltage i ”De Digitale dage på UCN” hvor byggevirksomheder og studerende fra alle byggeriets fag samles om digital videndeling ved det hidtil største digitale set-up i dagene 21. – 23. april.

Jeg skal promovere BIMkonsulenterne, være deltagende med min viden og selv blive klogere.

Læs mere her og her.